Các vị trí tuyển dụng

Tại TH School, nhân sự được coi là nguồn lực quý giá nhất, bởi vậy bên cạnh tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chúng tôi luôn chú trọng vào việc phát triển năng lực của mỗi cá nhân thông qua các chương trình đào tạo, bội dưỡng kỹ năng và kiến thức chuyên môn. 
TH School liên tục tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, mong muốn có cơ hội cống hiến và phát triển trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Chúng tôi có rất nhiều cơ hội việc làm tại TH School. Hãy gửi CV & thư xin việc của bạn tới hòm thư jobs@thschool.edu.vn nếu bạn quan tâm đến công việc tại trường chúng tôi.
 

Các vị trí đang tuyển 

 

 

 

Các vị trí tuyển dụng

Tại TH School, nhân sự được coi là nguồn lực quý giá nhất, bởi vậy bên cạnh tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chúng tôi luôn chú trọng vào việc phát triển năng lực của mỗi cá nhân thông qua các chương trình đào tạo, bội dưỡng kỹ năng và kiến thức chuyên môn. 
TH School liên tục tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, mong muốn có cơ hội cống hiến và phát triển trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Chúng tôi có rất nhiều cơ hội việc làm tại TH School. Hãy gửi CV & thư xin việc của bạn tới hòm thư jobs@thschool.edu.vn nếu bạn quan tâm đến công việc tại trường chúng tôi.
 

Các vị trí đang tuyển 

 

 

 

Vui lòng nhấp chuột vào 4 góc
trang sách để sang trang