Liên hệ

TH School

Địa chỉ: 04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: (84-24) 3688 2255 Hotline Tuyển sinh 0919 382 255

Fax: (84-24) 3688 3355

Email: info@thschool.edu.vn

Nội dung*

Liên hệ

TH School

Địa chỉ: 04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: (84-24) 3688 2255 Hotline Tuyển sinh 0919 382 255

Fax: (84-24) 3688 3355

Email: info@thschool.edu.vn

Nội dung*