1. Dịch vụ
 2. Thể thao
 3. Các hoạt động sáng tạo
alt alt

Học sinh có thể thích chọn nhiều hơn 3 hoạt động trong một tuần hoặc tham gia câu lạc bộ làm bài tập về nhà. Các hoạt động ngoại khóa. Hoc sinh sẽ chọn tối thiểu một trong số 3 nhóm.

Dịch vụ

 • Nhóm website
 • Tạp chí trường
 • Hệ thống khen thưởng Quốc tế 
 • Hỗ trợ câu lạc bộ Tiểu học
 • Hướng dẫn, hỗ trợ các bạn, các em

Thể thao

 • Bóng đá
 • Bóng rổ
 • Bơi lội
 • Điền kinh
 • Bóng chuyền
 • Cầu lông
 • Bóng bàn
 • Tự vệ/ Võ thuật
 • Yoga
 • Tennis

Các hoạt động sáng tạo

 • Đồng ca
 • Nhạc cụ
 • Khiêu vũ
 • Lập trình máy tính
 • Thiết kế đồ họa
 • Xưởng mỹ thuật
 • Viết sáng tạo 
 • Nói trước công chúng
 • Mô phỏng Liên Hợp Quốc
 • Câu lạc bộ sách
 • Câu lạc bộ Nấu ăn 
 • Cờ vua
 • Câu lạc bộ Nhiếp ảnh 
 • Câu lạc bộ Kịch
 1. Dịch vụ
 2. Thể thao
 3. Các hoạt động sáng tạo
alt alt

Học sinh có thể thích chọn nhiều hơn 3 hoạt động trong một tuần hoặc tham gia câu lạc bộ làm bài tập về nhà. Các hoạt động ngoại khóa. Hoc sinh sẽ chọn tối thiểu một trong số 3 nhóm.

Dịch vụ

 • Nhóm website
 • Tạp chí trường
 • Hệ thống khen thưởng Quốc tế 
 • Hỗ trợ câu lạc bộ Tiểu học
 • Hướng dẫn, hỗ trợ các bạn, các em

Thể thao

 • Bóng đá
 • Bóng rổ
 • Bơi lội
 • Điền kinh
 • Bóng chuyền
 • Cầu lông
 • Bóng bàn
 • Tự vệ/ Võ thuật
 • Yoga
 • Tennis

Các hoạt động sáng tạo

 • Đồng ca
 • Nhạc cụ
 • Khiêu vũ
 • Lập trình máy tính
 • Thiết kế đồ họa
 • Xưởng mỹ thuật
 • Viết sáng tạo 
 • Nói trước công chúng
 • Mô phỏng Liên Hợp Quốc
 • Câu lạc bộ sách
 • Câu lạc bộ Nấu ăn 
 • Cờ vua
 • Câu lạc bộ Nhiếp ảnh 
 • Câu lạc bộ Kịch

Vui lòng nhấp chuột vào 4 góc
trang sách để sang trang