Trẻ em Việt Nam xứng đáng được đón nhận giáo dục đẳng cấp quốc tế với môi trường và trang thiết bị học tập chất lượng cao nhất. Tôi sẽ trang bị những điều kiện đó.

Trẻ em Việt Nam sẽ biết trân trọng văn hóa và nâng niu bản sắc Tổ quốc mình. Tôi sẽ giúp các em trong quá trình đó.

Trẻ em Việt Nam sẽ trở thành những công dân toàn cầu, các em có thể thành công ở bất kỳ nơi nào và sẽ đóng góp vào sự phát triển và hội nhập đó. Tôi sẽ làm tất cả để giúp các em thành công.

Tìm hiểu thêm

Trẻ em Việt Nam xứng đáng được đón nhận giáo dục đẳng cấp quốc tế với môi trường và trang thiết bị học tập chất lượng cao nhất. Tôi sẽ trang bị những điều kiện đó.

Trẻ em Việt Nam sẽ biết trân trọng văn hóa và nâng niu bản sắc Tổ quốc mình. Tôi sẽ giúp các em trong quá trình đó.

Trẻ em Việt Nam sẽ trở thành những công dân toàn cầu, các em có thể thành công ở bất kỳ nơi nào và sẽ đóng góp vào sự phát triển và hội nhập đó. Tôi sẽ làm tất cả để giúp các em thành công.

Tìm hiểu thêm